ΚΥΠΡΟΣ

 

Kύπρος, Λευκωσία 56χρονος  Πλαστικός Χειρουργός

Kύπρος, Λευκωσία 56χρονος  Πλαστικός Χειρουργός, μέτοχος σε γνωστό Ιατρικό κέντρο και Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, αριστοκρατικής εμφάνισης, ευγενικός από εξαίρετη οικογένεια της…

Συνέχεια